पांच लोगों को मिला सीएम उपचार योजना का लाभ

लातेहार:सिविलसर्जनकार्यालयमेंबुधवारकोमुख्यमंत्रीगंभीरउपचारयोजनाकेतहतसिविलसर्जनडॉ.ए.एक्काकीअध्यक्षतामेंबैठकहुई।इसदौरानमुख्यरूपसेपूरेजिलेसेछहआवेदनआएजिसपरगंभीरतापूर्वकविचार-विमर्शकियागया।

सभीआवेदनोंकीजांचकेबादगारूप्रखंडकेसरयूनिवासीसद्दामखानद्वारादिएगएकागजातअधूरेथेजिसेनोटिसकेमाध्यमसेपुन:सभीकागजातउपलब्धकरानेकोकहागया।वहींशहरकेवार्डसातकेरजनीदेवीकोइलाजकेलिए2.50लाख,चंदवाप्रखंडकेसांसगनिवासीचंद्रमुनीदेवीको2.50लाख,चंदवाकेहीसमरकुमारको70हजार,पोखरीनिवासीअनिहारआलमको2.45लाखऔरलातेहारअंबाकोठीनिवारीमहेशप्रसादकोगंभीरबीमारीकेबादइलाजकेलिएराशिप्रदानकीगईहै।बैठकमेंनगरपंचायतअध्यक्षसुशीलकुमारअग्रवाल,महिलाचिकित्सापदाधिकारीचंद्रमणीबाखला,डॉ.लक्ष्मणप्रसाद,हसनमंजरवतरुणेशसमेतकईलोगउपस्थितथे।