इला ने यूसेट परीक्षा में सफलता हासिल की

पिथौरागढ़:एलएसएमस्नातकोत्तरमहाविद्यालयकीछात्राइलाजोशीनेयूसेट(राज्यपात्रतापरीक्षा)मेंसफलताहासिलकरमहाविद्यालयकोगौरवांवितकियाहै।मूलरूपसेलोहाघाटनिवासीइलावर्तमानमेंभौतिकविज्ञानविभागाध्यक्षडॉ.जेएसगढि़याकेनिर्देशनमेंभौतिकविज्ञानविषयमेंशोधकार्यकररहीहैं।बचपनसेहीमेधावीरहीइलाकेपितारमेशचंद्रजोशीलोनिविसेसेवानिवृत्तहैंऔरमाताहेमाजोशीवीडियोकेपदपरबाराकोटमेंकार्यरतहैं।इलाकीइसउपलब्धिपरमुख्यउद्यानअधिकारीडॉ.मीनाक्षीजोशी,डॉ.जेएसगढि़या,डॉ.पुष्पापंत,केसीपंत,डॉ.अभिषेकपंत,लोकेशजोशीआदिनेखुशीजतातेहुएउन्हेंशुभकामनाएंदीहैं।