गम्हरिया में भव्य शिव संगोष्ठी सह महोत्सव का आयोजन

संवादसूत्र,गम्हरिया:शिवशिष्यहरिंद्रानंदफाउंडेशन,सरायकेला-खरसावाजिलाइकाईकीओरसेछोटागम्हरियास्थितनरेन्द्रभवनमेंमंगलवारकोशिवसंगोष्ठीसहमहोत्सवकाआयोजनकियागया।

मौकेपरमुख्यरुपसेउपस्थितफाउंडेशनकीप्रातीयअध्यक्षबरखासिन्हानेवरेण्यगुरुभ्राताहरिंद्रानंदकेउपदेशोंसेशिष्योंकोअवगतकराया।बतायाकिसन्1982मेंबिहारकेमधेपुराजिलेसेउन्होंनेइसकाशुभारंभकियाथाजोआजपूरेविश्वमेंफैलगयाहै।उसकेबादवर्ष1990सेशिवशिष्यबननेऔरबनानेकीचर्चाशुरुहुईजोआजदेश-विदेशमेंबढ़तीजारहीहै।उन्होंनेकहाकिभगवानशिवजगतगुरुहैं।किसीधर्म,जाति,सम्प्रदायकेप्राणीउन्हेंअपनागुरुबनासकताहै।उन्होंनेकहाकिशिवशिष्यहोनेकेलिएकिसीपारम्परिकऔपचारिकताअथवादीक्षाकीआवश्यकतानहींहै।यहकेवलविचारमात्रहै।उन्होंनेगुरुहरिंद्रानंदजीकेतीनसूत्रोंकीजानकारीदी।इससेपूर्वस्थानीयगुरुभाईतथाशिवशिष्योंद्वाराभजन,संगीतआदिकाआयोजनभीकियागया।रांचीसेआएगुरुभाईसोमेन्द्रकुमारझानेजगतगुरुशिवकीशिष्यताकीपृष्ठभूमिएवंप्रयोजनकोबताया।इसकेआयोजनमेंनगीनापंडीत,कमलावतीदेवी,रीतादेवी,सुकदेवमहतो,उर्मिलादेवीसमेतजिलेकेसभीसक्रियगुरुभाईवगुरुबहनोंकाप्रमुखयोगदानरहा।

जगनाथपुरपूंजीडुंगरीमेंगोवर्धनपूजनोत्सवआठनवंबरको

संवादसूत्र,गम्हरिया:गोपालकृष्णविकासमंचकीबैठकमंगलवारकोजगनाथपुरपूंजीडुंगरीस्थितगोवर्धनपहाड़मंदिरप्रागणएसबीसिंहकीअध्यक्षतामेंहुई।आगामीआठनवम्बरकोधूमधामसेगोवर्धनपूजनोत्सवआयोजितकरनेकानिर्णयलियागया।पूजनोत्सवकाउद्घाटनबतौरमुख्यअतिथिउपस्थितसरायकेलाएसडीपीओअविनाशकुमारकरेंगे।समाजकेसभीलोगोंसेउक्तपूजनोत्सवमेंशामिलहोनेकीअपीलकीगयी।

बैठकमेंअर्जुनप्रसादयादव,श्यामसुन्दरयादव,मुकेशयादव,वीरेन्द्रराय,राजूयादव,राजेशयादव,सत्येन्द्रयादव,रामएकबालयादव,रंजीतयादव,रामजीयादवसमेतकईसदस्यउपस्थितथे।