एकजुट रहकर समाज को करें मजबूत

जागरणसंवाददाता,औरैया:शहरकेआवासविकासकालोनीस्थितएकविद्यालयमेंभारतीयजनतापार्टीकेअनुसूचितमोर्चाद्वाराप्रतिभासम्मानसमारोहकियागया।इसमेंसमाजकेमेधावीछात्रछात्राओंकेसाथहीवरिष्ठजनोंऔरसमाजमेंअच्छाकार्यकरनेवालोंकोजिलेकेप्रभारीमंत्रीधर्म¨सहसैनीनेसम्मानितकियागया।उन्होंनेसभीसेएकजुटरहकरसमाजकोमजबूतकरनेकोकहा।भाजपाहीअनसूचितजातिकेलोगोंकीसच्चीहितैषीहै।

कार्यक्रमकाशुभारंभमुख्यअतिथिराज्यमंत्री(स्वंत्रतप्रभार)आयुष,अभावसहायता,एवंपुर्नवासविभागधर्म¨सहसैनीनेपं.दीनदयालउपाध्यायवश्यामाप्रसादमुखर्जीकेचित्रपरदीपप्रज्वलितकरकिया।गुरुसम्मानकेतहतडा.अरविन्द¨सह,विमलेशकुमारी,योगेन्द्रकैथवारकोवसमाजकेउत्थानमेंसहयोगप्रदानकरनेवालीललितादिवाकर,रामजीदिवाकर,सर्वेशकठेरियाकोभीसम्मानितकियागया।जनपदके80प्रतिशतऔरइससेअधिकअंकअर्जितकरनेवालेलगभग500मेघावीछात्र-छात्राओंकोसम्मानितकियागया।विधायकरसूलाबादनिर्मलाशंखवारनेकहाकिपं.दीनदयालउपाध्यायएकअच्छेविचारकवचिन्तकथे।उनकीअच्छीसोचनेसमाजकोअन्त्योदयकीप्रेरणादीहै।जनपदकेप्रभारीमंत्रीधर्मपाल¨सहसैनीनेकहाकिबाबासाहबकेकारणहमेंशिक्षाकाअधिकारमिला।देशमेंअन्त्योदयकीविचारधाराकोजमीनीस्तरपरलानाकोईआसानकार्यनहीहै,लेकिनभाजपाकीसरकारनेअन्त्योदयअर्थातपंक्तिकीअन्तिमछोरपरखड़ेव्यक्तिकोलाभान्वितकरनेकी²ष्टिसेकार्यकियाहैऔरनिरन्तरइसप्रयासमेंहैंकिअन्त्योदयकालक्ष्यहासिलकरसकें।जिलाध्यक्षगीताशाक्य,भाजपाकेजिलाप्रभारीराजेन्द्र¨सहचौहाननेभीकार्यक्रमकोसंबोधितकिया।जगदीश¨सह,महेशचन्द्रप्रधान,राजेन्द्रकुमारप्रधान,संजयप्रधान,अर्चनागौतमक्षेत्रपंचायतसदस्यकोबीजेपीमेंशामिलहुए।श्रीराममिश्रा,विशंभर¨सहभदौरिया,विनोददुबे,भुवनप्रकाश,विशालशुक्लाउपस्थितरहे।अंतमेंआवास-विकासजनकल्याणसमितिकेपदाधिकारियोंनेआवास-विकाससेसंबंधितएकज्ञापनप्रभारीमंत्रीकोसौंपा।