ऐंजल, पायल और काव्या अव्वल

संवादसहयोगी,फाजिल्का:वैदिकशिक्षापरिषदफाजिल्काकीओरसेआयोजितपर्यावरणीयपरीक्षाएवंपर्यावरणीयरंगभरोप्रतियोगिता-2018कापारितोषिकवितरणसमारोहआर्यसमाजमंदिरमेंवीरवारकोडा.रेणुधुड़ियाकीअध्यक्षतामेंसंपन्नहुआ।इसदौरानआयोजितप्रतियोगिताकेअलग-अलगइंवेंटमेंऐंजल,पायल,काव्या,तानिया,अर्पितसेतिया,ईशिकाछाबड़ाऔरपीयूषशर्माअव्वलरहे।कार्यक्रममेंमुख्यातिथिसुभाषसेतियाऔरविशिष्टअतिथिप्रदीपअरोड़ावसुभाषकटारियानेविजेताओंकोपुरस्कृतकिया।

परीक्षाकेसंयोजकवेदप्रकाशशास्त्रीनेबतायाकिपर्यावरणीयपरीक्षामेंदोकालेजऔर16स्कूलों(प्राइमरी,मिडल,मैट्रिक,सेकेंडरीवकालेजस्तरीय)केपांचग्रुपोंके678छात्रवछात्राओंनेभागलिया।पर्यावरणीयरंगभरोप्रतियोगितामें14स्कूलोंके939प्रतियोगीशामिलहुए।यहप्रतियोगिताप्री-नर्सरी,नर्सरी,एलकेजी,यूकेजी,पहलीऔरदूसरीकक्षातकछहग्रुपोंमेंसंपन्नहुई।सभीग्रुपोंमेंकविनेश,अर्जुन,देवांत,गुरनूर,परी,करिश्माकुमारीनेप्रथमस्थानहासिलकिया।सभीग्रुपोंमेंप्रथम,द्वितीयवतृतीयस्थानप्राप्तवप्रोत्साहितछात्रवछात्राओंकोपुरस्कृतकियागया।वेदप्रकाशशास्त्रीनेबतायाकिआयोजनकामुख्यउद्देश्यपर्यावरणसंरक्षणकेप्रतिजागृतिउत्पन्नकरनाहै।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!